SBAB sänker räntorna på bolån – förväntar sig fler nedgångar

Nedåtgående trend för bolåneräntan

SBAB sänker räntorna på bolån – förväntar sig fler nedgångar

Den statliga banken SBAB meddelar en sänkning av sina listräntor för bolån, specifikt för kortare bindningstider. Denna justering speglar bankens förväntningar på en fortsatt nedåtgående trend i bolåneräntorna.

Mikael Inglander, VD för SBAB, uttrycker optimism om framtiden: ”Vi ser framför oss fortsatta nedgångar i bolåneräntorna.” Denna positiva utsikt motiverar bankens beslut att sänka listräntorna med 0,05 procentenheter för lån med tre månaders och ett års bindningstid.

Den nya justeringen innebär att listräntan för lån med tre månaders bindningstid nu är 5,02 procent, och för ett år är den 4,77 procent. Listräntan, som är bankens officiella ränta, skiljer sig från snitträntan, vilken är ett genomsnitt av alla bankens utlånade boräntor och visar på den rabatt bankens kunder vanligtvis erhåller.

Inglander förklarar bankens strategi: ”Vi strävar efter att erbjuda marknadsmässiga priser samtidigt som vi anpassar oss efter förändringar i våra upplåningskostnader och räntemarknadens utveckling.” Han noterar att det har skett en nedgång i räntorna på flera löptider under den senaste månaden, vilket motiverat prisjusteringarna.

Trots sänkningarna för kortare bindningstider, meddelar SBAB att räntorna för längre bindningstider förblir oförändrade. ”Dessa har vi inte justerat eftersom de inte har rört på sig lika mycket,” tillägger Inglander.

SBAB:s tidigare prognos, som förutspår att styrräntan kommer att sänkas fyra till fem gånger under 2024, står fast. Inglander understryker att ”vår bedömning är att räntorna kommer att fortsätta gå ner,” och pekar på att de flesta prognoser, både i Sverige och internationellt, indikerar en nedåtgående räntetrend och en inflation som stabiliserats på en lägre och mer hanterbar nivå.

Publicera kommentar