Sedan 1 juli 2009 måste elbolagen enligt lag läsa av din elmätare minst en gång i månaden. Tidigare baserades elräkningen på din uppskattade föbrukning men nu ska du