Elräkning baserat på din faktiska förbrukning

Elräkning baserat på din faktiska förbrukning

Sedan 1 juli 2009 måste elbolagen enligt lag läsa av din elmätare minst en gång i månaden. Tidigare baserades elräkningen på din uppskattade föbrukning men nu ska du alltså bara betala för den el som du faktiskt förbrukar.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft förhandlade Konsumentverket och Svensk Energi fram nya avtalsvillkor. Enligt villkoren ska både elnätsräkningen och elräkningen baseras på faktiskt förbrukning.

Vad innebär förändringarna i praktiken?

  • Du betalar bara för den el du verkligen förbrukar, vilket för de flesta kommer att innebära att räkningen blir högre under vintern än på sommaren.
  • Du slipper krångliga avräkningsfakturor och förhoppningsvis blir dina räkningar enklare att förstå.
  • Du betalar alltid för din förbrukade el i efterskott och du ska ha minst 15 dagar på dig att betala. Ett vanligt missförstånd bland allmänheten är att det skulle finnas lagstöd för minst 30 dagars betalningsfrist.     

15 dagars betalningsfrist

Elnätsbolagen ska informera berörda elhandelsbolag om hur mycket el du har förbrukat inom fem dagar efter varje månadsslut. För att det ska vara möjligt att fakturera månaden efter förbrukning har Konsumentverket och Svensk Energi kommit överens om att konsumenten ska ha 15 dagar på sig att betala räkningen från det att elbolaget skickat ut den. Enligt villkoren bör förfallodagen också infalla efter den 25 dagen i månaden. Det innebär att du betalar för elen tidigast månaden efter att du förbrukat den.

Enligt de gamla avtalsvillkoren hade konsumenten 30 dagar på sig att betala fakturan, men i gengäld fick elbolagen fakturera i förskott och basera räkningen på preliminär och uppskattad förbrukning.

Källa: Konsumentverket

Publicera kommentar