Greenpeace har ännu en gång rankat svenska energibolag för att ta reda på hur pass grön deras el egentligen är. Ju högre andel förnybar el företagen erbjuder,