Svenska elhandelsföretag har dubbelt så höga marginaler som norska, vilket innebär en merkostnad för svenska villakunder på runt 350 kronor per år. Det visar Energimarknadsinspektionens halvårsrapport ”Utvecklingen på