Svenska elhandelsföretag har dubbelt så höga marginaler som norska

Svenska elhandelsföretag har dubbelt så höga marginaler som norska

Svenska elhandelsföretag har dubbelt så höga marginaler som norska, vilket innebär en merkostnad för svenska villakunder på runt 350 kronor per år. Det visar Energimarknadsinspektionens halvårsrapport ”Utvecklingen på elmarknaden sommaren 2008”.

– Skillnaderna kan bero på att vi har en sämre konkurrens i Sverige. Aktivare kunder och ytterligare steg mot en gemensam slutkundsmarknad skulle förbättra konkurrensen, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

I Sverige finns 127 elhandelsföretag som säljer el till konsumenter. Det pris kunderna betalar består av elhandelsföretagens kostnad för inköp av el samt ett påslag som ska täcka företagens omkostnader och vinster. Elhandelsmarginalen är skillnaden mellan försäljningspriset och en beräknad inköpskostnad.

I september var den genomsnittliga elhandelsmarginalen för en svensk villakund (20 000 kWh/år) med rörligt pris 4,15 öre per kWh. I Norge var det genomsnittliga marginalen för samma typkund 2 öre per kWh.

Hela pressmeddelandet finns på Energimarknadsinspektionens webbplats

Källa: Energimarknadsinspektionen

Publicera kommentar