Datatrafiken ökar i mobilnäten

Datatrafiken ökar i mobilnäten

Datatrafiken ökar i mobilnäten

Datatrafiken ökar i mobilnäten
Mängden datatrafik i mobilnäten fortsatte att öka under första halvåret 2018, med 30 procent

Privatpersoner står för en stor del av ökningen av mängden data i mobilnäten. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad för första halvåret 2018.

Mängden datatrafik i mobilnäten fortsatte att öka under första halvåret 2018, med 30 procent. Ökningen är lika stor som under första halvåret 2017. Privata mobilabonnemang på samtal och data drev trafikökningen och genererade i genomsnitt 6,4 Gbyte per abonnemang och månad, vilket var en ökning med 52 procent.

Antalet abonnemang med både samtal och data fortsätter öka, medan abonnemangen med antingen samtal eller data fortsätter minska.

Datatrafik i mobilnät, första halvåret 2018
Datatrafik i mobilnät, första halvåret 2018. Källa: PTS

Allt fler ringer röstsamtal via 4G-näten, så kallad VoLTE (Voice over LTE). 20 procent av all mobil samtalstrafik sker nu på detta sätt. Det kan jämföras med 1 procent ett år tidigare.

Fast bredband – fiber ökar

Två tredjedelar av alla abonnemang på fast bredband är fiber, det finns nu 2,5 miljoner i Sverige. Ökningen var 15 procent under denna period. Totalt finns det 3,9 miljoner abonnemang på fast bredband i Sverige.

Det fanns 2,7 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på mellan 100 Mbit/s och 1 Gbit/s, vilket var en ökning med 15 procent. Abonnemang på 1 Gbit/s eller mer har fördubblats till 104 000 abonnemang.

– Att kunderna fortsätter efterfråga större datamängder både i mobilnät och fasta nät ser vi som en signal till marknaden om att fortsätta investera i och bygga ut it-infrastrukturen i landet

Dan Sjöblom, generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Rapporten visar även:

  • Fast telefoni
    Antalet abonnemang på fast telefoni fortsätter minska, med 15 procent. Det finns nu 2,4 miljoner i Sverige. Av dessa är 1,4 miljoner abonnemang på ip-telefoni.
  • Traditionella betal-tv-abonnemang
    Det fanns 2,9 miljoner digitala betal-tv-abonnemang, vilket är lika många som föregående år. Antalet abonnemang via fiber ökade med 16 procent, till 1,1 miljoner. Fiber är den största distributionsplattformen för digitala betal-tv-abonnemang.

Källa: PTS Statistikportalen

Publicera kommentar