Hur mycket påverkar du miljön?

Hur mycket påverkar du miljön?

Är du miljöbov eller klimatsmart? Ta reda på svaret med Miljömätaren.

Miljömätaren, en webbtjänst från Konsumentverket, rankar din miljöpåverkan utifrån boende, mat och resor. Dessa tre områden står tillsammans för den största delen av den totala miljöpåverkan från varje enskild individ.

Gör testet på:
www.miljomataren.konsumentverket.se

Publicera kommentar