Stort intresse för bidrag till solceller

Stort intresse för bidrag till solceller

Energimyndighetens bidrag för solceller som introducerades den 1 juni fick över 100 ansökningar under den första veckan.

– Vi ser det som mycket positivt att intresset för stödet är så stort. Det finns en stor potential för solenergi i Sverige, framför allt genom möjligheterna till integration i den byggda miljön. Det stora intresset för solceller kan bidra till att skapa en marknad för nätanslutna solcellssystem även i Sverige. Det innebär att fler svenska aktörer kommer i kontakt med tekniken och kostnaderna kommer att kunna sänkas med tiden. På så sätt kan den svenska solcellsbranschen ta del av den snabba expansion som sker internationellt, säger Birgitta Palmberger avdelningschef på Energimyndigheten.

Stödet kan ges för alla typer av nätanslutna solcellssystem, och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. Stödnivån är maximalt 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag som kan få upp till 55 procent av kostnaderna täckta.

Mer information om hur du ansöker om bidrag för solceller finns på Energimyndighetens webbplats.

Publicera kommentar