Telenor och Tele2 bygger 4G-nät tillsammans

Telenor och Tele2 bygger 4G-nät tillsammans

Tele2 Sverige och Telenor Sverige inleder samarbete för utbyggnad av nästa generations mobilnät, 4G, för mobilt internet. Samarbetet omfattar bildande av ett gemensamt bolag för nätutbyggnad och samordning av frekvenser för mobilkommunikation.

Utbyggnaden av Sveriges mest omfattande 4G-nät påbörjas under 2009 – samtidigt utökas täckningen på mobilt tal för Telenors och Tele2s kunder i hela landet.

– Vi är stolta över att Sverige blir ett av de första länderna i världen med nästa generations mobilnät som täcker hela befolkningen. För våra kunder innebär det bättre täckning på mobilsamtal i hela landet och ett nät för mobilt internet med hastigheter som är 10-15 gånger snabbare än idag. Genom samarbetet säkerställer vi en kostnadseffektiv investering och vi kan fortsätta utveckla prisvärda erbjudanden samtidigt som vi naturligtvis fortsätter att konkurrera om slutkunderna, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.

Det gemensamma bolaget, Net4Mobility, kommer att ägas till lika stora delar av Tele2 och Telenor. Respektive bolags frekvenstillgångar i 900- och 2600-banden samordnas och skapar förutsättningar att bygga Sveriges mest omfattande nät för nästa generations mobilkommunikation.

Lansering av mobila internet tjänster i de nya näten planeras i slutet av 2010, i takt med att modem som stödjer den nya tekniken blir tillgängliga.

– Övergången från fast till mobil telefoni har gått relativt långsamt i Sverige. Tillgång till nästa generations mobilkommunikation kommer att påskynda användningen av mobila tjänster i hela landet. Genom att dela viktiga tillgångar, som frekvenser, kan marknadsaktörer få en hävstångseffekt och positionera sig starkare än om de enbart kunnat utnyttja sina egna tillgångar, säger Katja Ruud, Analytiker på Gartner.

År 2013 räknar operatörerna med att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till mobilt internet med hastigheter upp till 80 Mbit/s; i storstäderna väntas hastigheter upp till 150 Mbit/s. Under samma period utökas antalet basstationer för traditionell taltrafik med 30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhus täckning i hela landet som resultat.

Andra bloggar om: , ,  | Källor: Affärsvärlden, Tele2, Telenor

Publicera kommentar